FIRMA ISTNIEJE OD 1993r.

TARASY, HYDROIZOLACJE

Tarasy stanowią jeden z elementów budynku, w których z uwagi na małą szczegółowość opracowań lub wręcz błędne rozwiązania projektowe, najczęściej uwidaczniają się wady w postaci przecieków. Do najczęstszych błędów można zaliczyć:
  • ułożenie poszczególnych warstw w poziomie z wyrobieniem spadku dopiero w gładzi cementowej pod nawierzchnią;
  • brak obliczeń dyfuzji pary wodnej przenikającej przez przegrody tarasowe i dobór niewłaściwej paroizolacji;
  • brak odprowadzenia ewentualnych skroplin z wewnętrznych warstw tarasu;
  • zbyt duży rozstaw dylatacji górnych warstw tarasu;
  • użycie niewłaściwych klejów do przyklejania nawierzchni;
  • nieprawidłowy dobór i uszczelnienie wpustów tarasowych;
  • nieprawidłowe osadzenie balustrad i wykonanie obróbek blacharskich.
W wyniku nagminnie powtarzających się błędów w wielu przypadkach jedynie skutecznym rozwiązaniem jest rozbiórka poszczególnych warstw i ponowne wykonanie całej nawierzchni, co niestety pociąga za sobą znaczne koszty. Dla ich obniżenia wielokrotnie jest stosowana przez wykonawców metoda przełożenia jedynie samej nawierzchni z wykonaniem miejscowych doszczelnień, co z reguły okazuje się rozwiązaniem nietrwałym. Proponowane przez nas rozwiązania tarasów z podwójną przeponą hydroizolacyjną i projekty izolacji wodochronnych dla całego szeregu obiektów oraz opracowania dla przypadków przecieków przez tarasy i ściany piwnic w eksploatowanych budynkach okazały się w pełni skuteczne.

Kliknij na zdjęcie aby powiększyć


PROJEKTY
» proj. izolacji wodochronnych dla Zespołu Mieszkaniowego z garażami podziemnymi przy ul. Odkrytej

» proj. izolacji wodochronnych dla obiektów Zespołu Mieszkaniowego "Natolin" z garażami podziemnymi

» proj. tarasów i izol. wodochronnych dla os. Włodarzewska Za Parkiem Bis

» proj. tarasów i izolacji wodochronnych dla osiedla Drawska

» proj. tarasów i izolacji wodochronnych dla bud. wielofunkcyjnego z garażami podziemnymi przy ul. KEN/Herbsta II

» proj. przebudowy tarasów bud. mieszkalnego ul.Matejki 4

» proj. izolacji wodochronnych dachu hali magazynowej nr 6 w Błoniu ul.Passowska

» proj. przebudowy tarasów bud. mieszkalnego ul.Lanciego 13

» proj. przebudowy tarasu bud. użyteczności ul.Zaruby 2

» proj. przebudowy dachu bud. chłodni Błonie ul.Passowska

» proj. izolacji wodochronnej dachu hali ul.Instalatorów 9