FIRMA ISTNIEJE OD 1993r.

REKOMENDACJE

Firma kontynuuje wieloletnie prace nad problematyką konstrukcji i technologii realizacji. Prowadzący firmę Andrzej Jastrzębski za znaczący wkład przy wprowadzaniu nowych systemów i rozwiązań technologicznych (systemu szczecińskiego) otrzymał w roku 1973 nagrodę Ministra Budownictwa, a opracowane przez niego rozwiązania modernizacji elewacji budynków systemu OWT-67n z ociepleniem w technologii Precit zostały w roku 2002 uhonorowane Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Posiada I stopień specjalizacji zawodowej oraz tytuł rzeczoznawcy budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, obejmującej projektowanie i wykonawstwo.

Wysoka jakość jego opracowań znalazła uznanie u inwestorów, biur projektów, wybitnych naukowców Instytutu Techniki Budowlanej i Stowarzyszenia zawodowego, przedstawionych w rekomendacjach udzielonych m.in. przez:

  • Nauczycielską S.M. "Śródmieście"
  • Spółdzielnię Mieszkaniową "Łazienkowska"
  • Kuratorium Oświaty
  • Biuro Architektoniczne "Plano"
  • Biuro Inwestycyjne "SDIS"
  • Warsaw Industrial Center
  • Prof. dr hab.inż. Włodzimierza Płońskiego
  • Prof. dr inż. Jerzego W.Zielińskiego
  • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa